26.04.2022

2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİNİ SEÇME SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızca yurt dışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir. 

“Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 

Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 25 Nisan 2022 – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir.