02.05.2016

Müftü Beyin Kaleminden Miraç Kandili

           03 Mayıs 2016 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Mübarek üç ayların incilerinden ikincisi olan “MİRAÇ KANDİLİ” ni idrak edecek olmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizi sağ ve salim bir şekilde bir daha kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar olsun.

 

            Miraç’ın birinci ayağı olan İSRA Kur’an ile sabittir. Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür. (İsra Suresi 1. Ayet)

 

            Buna göre Yüce Kudret sahibi olan ve kudreti sonsuz ve sınırsız olan Rabbimiz kulu Hz. Muhammed (S.A.V.)’i geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haramdan-Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Sahih Hadis-i Şeriflerde bildirilmiştirki, Sevgili Peygamberimiz oradan da kat kat semaları aşarak taa Sitret’ül Münteha’ya kadar gitmiştir. Cenneti ve Cehennemi temaşa etmiş, zamansız ve mekânsız Yüce Rabbine kavuşmuştur. Arif ile Maruf’un, Âşık ile Maşuk’un, Abid ile Mabud’un, Habib ile Mahbub’un buluşması sonucunda çekilen her türlü çile, acı unutulmuş, selamlaşmalar olmuş ve nice güzel hediyelerle geri dönülmüştür.

 

            Evet, Miraç gecesinde Kur’an’dan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.)’ in en büyük mucizesi gerçekleşmiştir.

 

            İnsanlığa getirdiği müjdeli hediyeler ise şunlardır,

            1- Ümmetinden şirk koşmayanların affolacağı,

            2- Kıldıkları zaman Yaratan Allah ile buluşma, konuşma, dertleşme, içini dökme, rahatlama, huzur bulma, moral bulma ve Allah’ın ikramına, hediye ve mükâfatına nail olma gibi Miraç’ın sağladığı faydaları sağlayan 5 vakit namaz,

            3- İmanın esaslarını, Mü’min’in ancak gücü yettiğinden sorumlu olduğunu ve en güzel duaları içinde barındıran Bakara Suresinin son iki ayeti.

            Bilenler için bunlar ne güzel hediye, ne güzel mucizedir.

 

            Evet, Miraç iman edenlerin imanlarını, inkâr edenlerin inkârını artıran kırılma noktasında bir mucizedir. Kimi Hz. Ebubekir gibi tereddütsüz “Allah her şeye kadirdir. O (S.A.V.) söylediyse doğrudur” diyerek Sıddıklar kervanına katılacak, kimi de; “Akıl var, mantık var olur mu böyle şey” diyecek kazipler (yalanlayanlar) kervanına katılacaktır.

 

            Rabbim bizleri sıddıklardan eylesin. Sıdıkların amelini, ahlakını takip etmeyi nasip eylesin. Her beş vakitte Miraç şuuruyla namazını eda edenlerden eylesin. Miraç Kandilimizi birlik ve beraberliğimizin sevgi ve kardeşliğimizin artmasına Dini ve Milli duygularımızın ziyadeleşmesine vesile eylesin. (Amin)

 

                                                                                                            Yakup ÖZTÜRK

                                                                                                          Nevşehir İl Müftüsü