T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Nevşehir Müftülüğü

17.10.2018

Piyasaya Sunulan Mal ve Hizmetlerin Fiyatlandırılmasıyla İlgili Valilik Genel Emri (Genel Emir No201801)

Nevşehir Valiliği´nin ´´Emre Aykırı Davranışlar ´´ ile ilgili 2018/1 genel emirleri ile ilgili resmi yazısı ve ekleri aşağıdadır.