22.03.2016

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NEVŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Nevşehir Valiliğinin 19/01/2010 tarih ve 104 sayılı yazıları gereğince) 

 Bakanlar Kurulu kararınca "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmenlik" standartları tablosu.

 

   

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Dini Soruların  Cevaplandırılması,

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.

Sözlü anında, diğerleri  7  gün içerisinde 

 

2

Dini Eserlerin İncelenmesi

Yazı  ekinde Basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni 

3  A y

 

3

İhtida İşlemleri

Dilekçe,   Dört Adet Fotoğraf,  Yabancı Uyruklu ise Pasaport Örneği 

1  Saat

 

4

Aile İrşad Rehberlik Bürosu

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri anında karşılanır. Yazılı talepler 5 gün içinde cevaplandırılır.

 

5

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız 
Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu
Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 Dakika

 
 

6

Cami Devirleri

1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami Devir tutanağı

2 gün 

 

7

Cami Dersleri

Dilekçe

Haftada en az 2 Saat

 

8

Dini Nikah İşlemleri

1- Evlenme Cüzdanını ilgili Görevliye Göstermek
2- İki Şahit

1 Saat

 
 

9

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 Gün

 

10

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 Gün

 

11

Ulusal Tv.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

15 Gün

 
 

12

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

 

13

Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi  Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

 

14

SHÇEK  Bağlı kuruluşlarda Din Hizmeti 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden
talep ve mutabakat,
Mülki Amirin oluru ile görevlendirme

7 Gün

 

15

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

a) Dilekçe
b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

10 Dakika 

 

16

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Dilekçe

10 Dakika

 

17

Kur'an Kursu Açılışı

1-Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 Ay

 

18

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 
b) 3 adet fotoğraf

1 Hafta

 

19

Hafızlık Tespit Sınavları 
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf

1 Gün

 

20

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Dilekçe

10 Dakika 

 

21

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,

30  Dakika 

 

22

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe,
2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
 3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  4 adet vesikalık    fotoğraf,
4- Pasaport.

30  Dakika 

 

23

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1yıl olan pasaport, 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan 3 adet vesikalık   fotoğraf,
 4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
 5-  Aşı kartı,
 6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak
muvafakatname ile taahhütname,
 7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp     birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30  Dakika 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 

İlk Müracaat Yeri : İl / İlçe Müftülükleri 

İkinci Müracaat Yeri : Valilik

   
 

İsim       : Yakup ÖZTÜRK

İsim           : Ali Murat KAYHAN

   
 

Unvan    : İl Müftüsü

Unvan        : Vali Yardımcısı

   
 

Adres     : Hükümet Konağı Kat:3

Adres         : Hükümet Konağı

   
 

Tel          : 0384-2133999

Tel               : 0384-2131705

   
 

Faks       : 0384-2127750

Faks             : 

   
 

E-Posta :yakup.ozturk@diyanet.gov.tr

E-Posta         : a.murat.kayhan@icisleri.gov.tr